ALINTIDIR

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

ALINTIDIR

[b ][u ][/u ][/b ]Ben 17 ya??nda iri gö?üslü çok güzel bir k?z?m. Annemle ve 11 ya??ndaki k?zkarde?imle birlikte ya??yoruz. Babamdan bize kalan apartman?n kiras?yla iyi bir hayat ya??yoruz. Annem dinine ba?l? bir kad?n. Babam sa?ken bende öyleydim. Birde ?imdiki halimi görmelisiniz, mini eteklerimin byundan kalçalar?m, buluzlar?m?n ask?lar?ndan gö?üslerim ta??yor. Annem buna nekadar kar?? ç?ksada – annemin sözü art?k bana geçmiyor – onu dinlemeyip ba??ma buyruk davran?yorum. Ba??mdan geçen bu olay? bir sene önce ya?ad?m. Bizim apartmana yak?n, küçük bir kulübede ya?ayan Deli Metin denilen 40-45 ya?lar?nda bir adam vard?. Her Ramazan Ona yemek götürürdük. Yine Ramazan ay? gelmi?ti, Annem * bu böre?i al, kulubesinin kap?s?na b?rak ve dön sevapt?r.* dedi. Böre?i al?p gitti?imde kap?s?n?n aç?k oldu?unu görüp içeri girdim. Yerde oturur halde bana bak?yordu. Bir heyecan ya?amak için akl?ma bir?ey geldi. kar??s?nda striptiz yap?cak ve bir delinin tepkisini ölçecektim. Üstümde mini ete?im, ask?l? bir buluz ve tanga külotum vard?. Ve i?e koyuldum, önce, dans eder bir halde ete?imi ç?kart?p surat?na f?rlatt?m, kalbim küt küt at?yordu. Biraz durup neyapaca??n? görmek istedim, bakt?m a?z? aç?k beni seyrediyor devam ettim. Alt?nda bir?ey olmayan buluzumuda ç?kartt?m. heyecandan titreyen vücudumla birlikte sallanan iri gö?üslerim gözlerinin önündeydi. A?z?n?n sular? iyice akmaya ba?lam??t?. Arkam? ona dönerek, zaten küçük bir . ip parças?ndan farks?z olan külotumu da ç?kartt?m. art?k kar??s?nda ç?r?lç?plakt?m. Yan?na yakla??p elbiselerimi ald?m. yerinden k?p?rdam?yor, sadece beni seyrediyordu. k?yafetlerimi giydim bakt?m onda bir hareket yok gitmeden önce son bir delilik yapmak geldi akl?ma. giyinik bir halde gidim kuca??na oturdum ve kalçam? penisinin üstünde sa?a sola gezdirmeye ba?lad?m. penisinin nerdeyse pantolonunu delece?ini anlad???mda kalk?p gitmek istedim. tam kap?ya yönelmi?timki kalçamda bir el hissettim o irkilmeyle arkama döndüm, o sessiz adam aya?a kalkm?? elini ete?imin alt?na atm??t? bile korktum ve kaçmak istedim ama saç?mdan tutup beni yere savurdu. bu delinin iftar?n? benimle açaca??n? anlad???mda ba??rmaya ba?lad?m hemen a?z?m? tutup bir bez . parças? s?k??t?rd?. Ard?ndan ellerimi karyolas?na ba?lad?. ben tepiniyordum, o ise buluzumun üstünden el de?memi? gö?üslerimi kopar?rcas?na sikiyordu. Birden buluzumu y?rt?p açt? ve gö?üslerimi emip ?s?rmaya ba?lad?, daha sonra ete?imi ve külotumu ç?kar?p penisini sokmaya ba?lad?. Yava? nedir bilmiyordu çok ac? çektim ama art?k bende zevke gelmeye ba?lam??t?m. Önle i?i bittikten . sonra beni domaltt? ve arkadan koymaya çal??t? ama ben bakireydim ve onun sik**e çok büyüktü bu nedenle önce girmedi ama öyle bast?r?yordu ki kalça deli?im fazla dayanamad? ve penisini içine ald?. O körpe vücudumu 1 saate yak?n siktikten sonra beni çözdü. ?imdi zevk için istedi?ime veriyorum. Annemin ise hala haberi yok.[b ][/b ]

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

izmir escort bayan escort izmir izmir escort escort mecidiyeköy taksim escort bakırköy escort sex hikayeleri bakırköy escort ankara escort kaçak iddaa bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan şişli escort mecidiyeköy escort mecidiyeköy escort etimesgut escort şişli escort porno izle kızılay escort çankaya escort etiler escort bursa escort Hacklink Hacklink panel Hacklink kuşadası escort bayan porno porno görükle escort bayan bornova escort balçova escort mersin escort izmir escort adana escort adıyaman escort afyon escort ankara escort antalya escort balıkesir escort çanakkale escort bodrum escort bolu escort çorlu escort denizli escort edirne escort elazıg escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort hatay escort giresun escort ısparta escort canlı bahis bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle şişli escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti linkegit kocaeli escort kocaeli escort